My Image


Overblikk - Trygghet - Ansvar
-forvaltning i særklasse.

Borg forvalter næringseiendom

Borg forvalter næringseiendom

Vaktmester

Vårt ansikt utad - med den viktigste jobben; "å skape fornøyde leietakere"

"Fornøyde leietakere betaler sine forpliktelser og har lettere for å forlenge sitt leieforhold"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Teknisk forvaltning

Lover, regler, serviceavtaler, vedlikehold og energi

"Med svært tett oppfølging av leietaker får man mange signaler på et tidlig tidspunkt om intern status"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Økonomisk forvaltning

Husleie og felleskostnader, rapportering og regnskap

"Det gir både leietaker og huseier trygghet og forutsigbarhet når alt er på stell"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Administrativ forvaltning

Leiekontrakter og avtaler, styrearbeid og generalforsamling, forsikring og finansiering.

"Å ha tellekanter og orden i sakene gir kjøper og selger trygghet ved salg og forenkler DD-prosesser"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg og utleie

Medarbeidere med lang erfaring og stort kontaktnett

Utleie

Vi bistår gjerne med å leie ut dine lokaler. Vi besitter lokalkunnskap om markedet i Trondheimsregionen og har god kontaktflate mot potensielle leietakere.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg

Vi har bred erfaring med avhending av næringseiendom, eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer. Vi vil være en pålitelig rådgiver som bistår aktivt gjennom hele salgsprosessen.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Rådgivning

Borg Forvaltning tilbyr fullskala tjenestesortiment innen eiendom, våre rådgivningstjenester omfatter alle faser i en eiendoms livssyklus.
Regulering - Nybygg - Driftsfasen - Salgsfasen

Regulering

Rådgiver med lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet bistår i reguleringsprosesser.

Nybygg

Bistand i byggeperioden med fokus på fremtidig effektiv drift. Driftspersonell engasjeres i en tidlig fase med tanke på særskilt oppfølging i garantiperioden (avdekke og melde avvik). I tillegg gir dette en god forståelse av bygget som sørger for videre god forvaltning

Driftsfasen

God forvaltning sørger for fornøyde leietakere som igjen gir fornøyde huseiere.
Fokus på effektiv forvaltning med kostnadsreduserende tiltak, særskilt energioppfølging.

Salgsfasen

Vi bistår gjerne med avhending av næringseiendom og eiendomsselskaper. Les mer under Salg og utleie.

Øvrige rådgivningstjenester

Øvrige rådgivningstjenester

- Juridiske tjenester innenfor eiendomsjuss og alminnelig
- Kontraktsrett
- Kontraktsbistand
- Styrearbeid
- Bistand på finansiering og forsikring
- Ombyggingsprosjekter
- Leietakertilpasninger

Ta kontakt

Eivind Bustad
Daglig leder
Tlf.: 911 73 000
ObscureMyEmail1
Hege Nygård
Utleie, salg og juridisk rådgivning
Tlf: 990 91 995
ObscureMyEmail2
Audun Breines
Administrasjon og forvaltning
Tlf.: 958 11 951
ObscureMyEmail3