My Image


Overblikk - Trygghet - Ansvar
-forvaltning i særklasse.

Borg forvalter næringseiendom

Borg forvalter næringseiendom

Vaktmester

Vårt ansikt utad med den viktigste oppgaven; "å skape fornøyde leietakere"

"Fornøyde leietakere betaler sine forpliktelser"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Teknisk forvaltning

Lover, regler, serviceavtaler, brannøvelse, vedlikehold og energi

"Fornøyde leietakere forlenger ofte sine leieavtaler"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Økonomisk forvaltning

Husleie og felleskostnader, rapportering og regnskap

"Det gir både leietaker og huseier trygghet og forutsigbarhet når alt er på stell"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Administrativ forvaltning

Leiekontrakter og avtaler, styrearbeid og generalforsamling, forsikring og finansiering.

"Å ha tellekanter og orden i sakene gir kjøper og selger trygghet ved salg og forenkler DD-prosesser"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg og utleie

Medarbeidere med lang erfaring og stort kontaktnett

Utleie

Vi bistår gjerne med å leie ut dine lokaler. Vi kjenner markedet og har god kontaktflate mot potensielle leietakere.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg

Vi har bred erfaring med avhending av næringseiendom, eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer. Vi vil være en pålitelig rådgiver som bistår aktivt gjennom hele salgsprosessen.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Rådgivning

Borg Forvaltning tilbyr fullskala tjenestesortiment innen eiendom, våre rådgivningstjenester omfatter alle faser i en eiendoms livssyklus.
Kjøp - Plan - Regulering - Nybygg - Drift - Salg

Regulering

Rådgiver med lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet bistår i reguleringsprosesser.

Nybygg

- Planleggingsfase - ivareta gode driftsmessige løsninger.
- Entrepriserett - entreprisekontrakt, garantier og reklamasjonsoppfølging.
- Bistand i byggefasen - prosjektledelse, HMS, byggherreombud, byggelånskontrollør.

Drift

God forvaltning sørger for fornøyde leietakere som igjen gir fornøyde huseiere.
Fokus på effektiv forvaltning med kostnadsreduserende tiltak, særskilt energioppfølging.

Salg

Vi bistår gjerne med avhending av næringseiendom og eiendomsselskaper.

Tverrfaglige rådgivningstjenester

- DD-prosesser (finansiell, juridisk og teknisk)
- Byggherreombud
- Byggelånskontrollør
- Kommersielle mulighetsstudier (ombygging, leietakertilpasninger, konvertering, tilbygg)
- Selskapsrett
- Bygg- og entrepriserett
- Juridiske tjenester innenfor eiendomsjuss og alminnelig
- Styrearbeid
- Bistand med finansiering og forsikring
- Fotodokumentasjon

Ta kontakt

Eivind
Eivind Bustad
Daglig leder
Tlf.: 911 73 000
ObscureMyEmail1
Janne-Maria
Janne-Maria Pettersen
Teknisk forvalter
Serviceavtaler, reklamasjonsoppfølging, energioppfølging, vaktmesteradministrasjon
Tlf: 966 28 621
ObscureMyEmail4
Tom Morten
Tom Morten Andreassen
Driftsansvarlig, Oslo/Østlandet
Tlf.: 915 35 709
ObscureMyEmail8
Hege
Hege Nygård
Advokat/eiendomssjef
Utleie, salg og juridisk rådgivning,
styrearbeid, seksjonering
Tlf: 990 91 995
ObscureMyEmail2
Geir
Geir Hatling
Advokat/forretningsutvikler
Bygg- og entrepriserett, mulighetsstudier,
selskapsrett, styrearbeid
Tlf: 414 22 566
ObscureMyEmail5
Odd Arne
Odd-Arne Lande
Økonomisjef
Finans og økonomisk rådgivning,
verdivurdering, rapportering.
Tlf: 911 39 396
ObscureMyEmail6