My Image


Overblikk - Trygghet - Ansvar
-forvaltning i særklasse.

Borg forvalter næringseiendom

Borg forvalter næringseiendom

Vaktmester

Vårt ansikt utad med den viktigste oppgaven; "å skape fornøyde leietakere"

"Fornøyde leietakere betaler sine forpliktelser"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Teknisk forvaltning

Lover, regler, serviceavtaler, brannøvelse, vedlikehold og energi

"Fornøyde leietakere forlenger ofte sine leieavtaler"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Økonomisk forvaltning

Husleie og felleskostnader, rapportering og regnskap

"Det gir både leietaker og huseier trygghet og forutsigbarhet når alt er på stell"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Administrativ forvaltning

Leiekontrakter og avtaler, styrearbeid og generalforsamling, forsikring og finansiering.

"Å ha tellekanter og orden i sakene gir kjøper og selger trygghet ved salg og forenkler DD-prosesser"
Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg og utleie

Medarbeidere med lang erfaring og stort kontaktnett

Utleie

Vi bistår gjerne med å leie ut dine lokaler. Vi kjenner markedet og har god kontaktflate mot potensielle leietakere.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Salg

Vi har bred erfaring med avhending av næringseiendom, eiendomsselskaper og eiendomsporteføljer. Vi vil være en pålitelig rådgiver som bistår aktivt gjennom hele salgsprosessen.

Overblikk - Trygghet - Ansvar

Rådgivning

Borg Forvaltning tilbyr fullskala tjenestesortiment innen eiendom, våre rådgivningstjenester omfatter alle faser i en eiendoms livssyklus.
Kjøp - Plan - Regulering - Nybygg - Drift - Salg

Regulering

Rådgiver med lang erfaring fra offentlig og privat virksomhet bistår i reguleringsprosesser.

Nybygg

- Planleggingsfase - ivareta gode driftsmessige løsninger.
- Entrepriserett - entreprisekontrakt, garantier og reklamasjonsoppfølging.
- Bistand i byggefasen - prosjektledelse, HMS, byggherreombud, byggelånskontrollør.

Drift

God forvaltning sørger for fornøyde leietakere som igjen gir fornøyde huseiere.
Fokus på effektiv forvaltning med kostnadsreduserende tiltak, særskilt energioppfølging.

Salg

Vi bistår gjerne med avhending av næringseiendom og eiendomsselskaper.

Tverrfaglige rådgivningstjenester

- DD-prosesser (finansiell, juridisk og teknisk)
- Byggherreombud
- Byggelånskontrollør
- Kommersielle mulighetsstudier (ombygging, leietakertilpasninger, konvertering, tilbygg)
- Selskapsrett
- Bygg- og entrepriserett
- Juridiske tjenester innenfor eiendomsjuss og alminnelig
- Styrearbeid
- Bistand med finansiering og forsikring
- Fotodokumentasjon

Ta kontakt

Eivind
Eivind Bustad
Daglig leder
Tlf.: 911 73 000
ObscureMyEmail01
Odd Arne
Odd-Arne Lande
Økonomisjef
Økonomisk forvalting, regnskapstjenester,
finans og økonomisk rådgivning,
verdivurdering og rapportering.
Tlf: 911 39 396
ObscureMyEmail02
Hege
Hege Nygård
Advokat/eiendomssjef
Administrativ forvaltning, styrearbeid,
seksjonering, utleie, salg
og juridisk rådgivning.
Tlf: 990 91 995
ObscureMyEmail03
Erik
Erik Johannesen
Leder teknisk forvaltning
Serviceavtaler, reklamasjonsoppfølging,
energiovervåking, vaktmesteradministrasjon Trondheim
Tlf: 974 30 003
ObscureMyEmail04
Geir
Geir Hatling
Advokat/forretningsutvikler
Bygg- og entrepriserett, mulighetsstudier,
selskapsrett, styrearbeid
Tlf: 414 22 566
ObscureMyEmail05
Harald
Harald Bjørlykke
Prosjektsjef
Mulighetsstudier, prosjektutvikling
og prosjektgjennomføring.
Tlf: 918 64 040
ObscureMyEmail06
Tom Are
Tom Are Theodorsen
Markedssjef
Ansvarlig for relasjonsbygging,
markedskommunikasjon og arrangement.
Tlf.: 928 55 800
ObscureMyEmail07
Tom Morten
Tom Morten Andreassen
Driftssjef, Oslo/Østlandet
Tlf.: 915 35 709
ObscureMyEmail08